Cursuslijn Eerste Hulp
4. Eerste Hulp (vervolg opleiding)
Jaarlijkse herhaling van de Eerste Hulp is noodzakelijk om uw Eerste hulp diploma geldig te houden.
Een deel van de onderwerpen komt jaarlijks terug in het herhalingsprogramma. De andere onderwerpen komen elke twee jaar aan bod
.

Prijs: op aanvraag
Bijschrift bij afbeelding.
Deze cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur en wordt in groepsverband gegeven.

Jaarlijks komen de volgende onderwerpen aan bod:
5 belangrijke punten
Stoornissen in het bewustzijn
Stoornissen van de ademhaling
Stilstand van de bloedsomloop
Ernstige uitwendige bloedingen
Shock
De lessen worden gegeven conform het didactische 4-stappenplan
Maximaal 12 personen per groep
Maximale aandacht
Iedere twee jaar komen aan bod:
Uitwendige wonden
Brandwonden
Kneuzing en verstuiking
Ontwrichting en botbreuken

Oogletsel
Vergiftiging
Elektriciteitsongevallen
Koudeletsels

Warmteletsels
Vervoer over korte afstand
Verband- en hulpmiddelen
Het menselijk lichaam
PE_ONLINE
[Terug naar WEBshop Cursussen]