< Terug naar Productenlijst

Cursuslijn BHV
1. BHV basis opleiding
Deze cursus bestaat uit 2 cursusdagen.

De ene dag worden de Levensreddende Handelingen behandeld

De andere dag wordt Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie besproken.

Beide dagen worden afgesloten met een schriftelijk examen. Bij goed gevolg wordt een certificaat verstrekt.
Prijs: op aanvraag
Cursusprijs is inclusief examen, leer-, les- en hulpmiddelen.
De nadruk van deze opleiding ligt op de praktijk
Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers
Maximale aandacht
Voor aanvang van de cursus dient de cursist het cursusboek te bestuderen
Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie.
Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding is men in staat om de BHV taak uit te voeren, dat is:
eerste hulp te verlenen bij ongevallen en/of stoornissen in de vitale functies
een beginnende brand te beperken en te
bestrijden
een ontruiming te begeleiden
Bijschrift bij afbeelding.
PE_ONLINE
[Terug naar WEBshop Cursussen]